JCI odaje priznanje izvanrednim vođama!

Prije više od 50 godina ustanovljen je JCI Senat kako bi se odalo priznanje za izvanredna postignuća i aktivnost članova JCI-a diljem svijeta.
JCI Senatori demonstriraju odlučnost i vodstvo i potiču se da ostanu povezani i pružaju potporu komori tijekom cijelog svog života.

Sjećanje na Philipa Pugsleya

Rođen u Montrealu, Philip T.R. Pugsley je predvodio JCI organizaciju na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Na Svjetskom JCI kongresu 1951. godine u Montrealu u Kanadi izabran je za svjetskog JCI predsjednika.

Tijekom svojih putovanja Pugsley je svjedočio kako organizacije diljem svijeta prepoznaju svoje najistaknutije članove nagradama i drugim počasnim priznanjima i to ga je nagnalo na ideju JCI Senata.

Na Svjetskom kongresu JCI-a 1952. godine formiran je JCI Senat kao službeno priznanje JCI članovima koji su pokazali predanost i privrženost misiji JCI-a. JCI Senat je samo još jedan način kako članovi mogu doprinijeti zajednici kroz kreiranje pozitivnih promjena.

Kako se postaje JCI Senator?

Dodijelite senatorstvo

Ako postoji izuzetan JCI član u vašoj lokalnoj organizaciji, odajte im počast s JCI Senatorstvom. Ovo je fenomenalan način da se istaknutim članovima pokaže vrijednost koju imaju u svojoj organizaciji. Ispunite jednostavnu prijavu kako bi prepoznali JCI Senatore u vašim lokalnim organizacijama već danas. JCI Senatorstvo je čast koja traje cijeli život.

Ispunjavanje uvjeta

JCI Senatorstvo je dostupno i za aktivne i za bivše članove. Bilo koji aktivni JCI član koji je djelovao unutar JCI-a na bilo kojoj razini najmanje tri godine ispunjava uvjet za JCI Senatorstvo. Bivši JCI članovi koji su djelovali unutar JCI-a, na bilo kojoj razini, najmanje tri godine su, također, ispunili uvjet uz pisano odobrenje od svoje lokalne i nacionalne JCI organizacije.

Proces prijave

Kandidatura se može odobriti samo od strane lokalnog i nacionalnog predsjednika iz komora kod kojih je kandidat (bio) član. Svjetski JCI predsjednik može prihvatiti kandidature koje su odobrili i lokalni i nacionalni predsjednik. Uplata od 300 USD mora biti izvršena od strane pokroviteljske lokalne ili nacionalne JCI organizacije prije slanja kandidature na odobrenje svjetskom predsjedniku JCI-a.

Registar JCI Senatora

Pogledajte popis svih 77 tisuća izabranih Senatora.

Tko su sve JCI Senatori

Hrvatska JCI organizacija ima, do sada, dva JCI Senatora.
Pored njih dvojice ovdje smo izdvojili neke od najistaknutijih ličnosti koji su JCI Senatori.